QSG B Transform

บรรยากาศอบรม Online GHP/HACCP บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด

ขอขอบพระคุณ

 บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด

ที่ไว้วางใจเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐาน GHP/HACCP

ในครั้งนี้เป็นการออนไลน์ เนื่องจากประสบปัญหาสถานะการณ์ของ Covid-19 

แต่ถึงจะมีการแพร่ระบาดเราก็ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ระบบทีดีไว้ใช้กับบริษัทของท่าน

ความสำเร็จของท่านคือพลังให้เราทำงานต่อไป