QSG B Transform

บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด

GHPs/HACCP
QSG B Transform x บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด
ช่วงที่หลายบริษัทหันมาทำ GHPs/HACCP กันแล้วนะครับแต่ที่ปรึกษาเราพร้อมกันตั้งแต่ปีที่แล้ว
 
ข้อพื้นที่ให้ความรู้สักนิด
สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ GMP Version 4 เดิมนั้นประกาศใช้ตั้งแต่ ปี 2003
ซึ่งในสมัยนั้นยังกำหนดอันตรายของอาหารเป็น 3 ด้านเท่านั้น
 
– อันตรายทางชีวภาพ
– อันตรายทางเคมี
– อันตรายทางกายภาพ
 
แต่ปัจจุบันมีวิวัฒนาการด้านอาหารเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดอันตรายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นตามมา อย่างเช่นสารก่อให้เกิดการแพ้ ก็เริ่มมีบางคนที่แพ้สิ่งที่อยู่ในอาหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเล อาหารที่ทำจากถั่ว เป็นต้น
 
จึงทำให้ข้อกำหนดจึงเพิ่มเป็นอีก 1 อันตรายที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคที่แพ้อาหารนั้น ๆ ได้รับประทานโดยที่ไม่ตั้งใจ ซึ่งเมื่อผู้ที่แพ้อาหารรับประทานเข้าไปแล้วมีอันตรายตั้งแต่แค่เป็นผื่นคัน หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้