QSG B Transform

ภาพบรรยากาศการอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐาน BRCGS Food Safety Issue 9 "บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด"

Previous
Next

ภาพบรรยากาศการอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐาน BRCGS Food Safety Issue 9 “บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด”

ภาพบรรยากาศการอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐาน BRCGS Food Safety Issue 9 ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนเวอร์ชั่น จาก 8>9 ไปไม่นาน ทางบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตอาหารสุขภาพ ที่ไม่รอช้ารีบจัดอบรมทันทีทั้ง 2 รุ่น เพื่อที่จะให้พนักงานเกิดความตระหนักถึง การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยด้านอาหาร และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงาน ให้พนักงานมีความใส่ใจในการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดกับธุรกิจอาหาร