QSG B Transform

สายธุรกิจอาหารสัตว์ห้ามพลาด!!! ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากลกับหลักสูตร COURSE GMP+ และ FAMI QS

📌สายธุรกิจอาหารสัตว์ห้ามพลาด!!! ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากลกับหลักสูตร COURSE GMP+ และ FAMI QS
**มาตรฐารความปลอดภัยของอาหารสัตว์**

🧑‍🏫โดยอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ที่มีน้อยคนในเมืองไทย

FAMI-QS คืออะไร?

เป็นระบบมาตรฐานที่มีขอกำหนดในการควบคุมระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำหรับสัตว์ โดยกลุ่มประเทศ EU ทีมีนโยบายในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารและอาหารของสัตว์ โดยที่ปรึกษาด้านระบบ FAMI-QS จะดำเนินงานโดยจัดการระบบตามกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อควบคุมอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าหรือจำหน่าย หรือแม้แต่ทำเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ดั้งนั้น ที่ปรึกษาระบบ FAMI-QS จะมีการตรวจสอบทั้งผู้ผลิตหรือแม้แต่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบของห่วงโซ่อาหารที่จะต้องนำกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่ EU ได้กำหนดมาประยุกต์ใช้ภายใต้สภาวะของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ ลูกค้าของเราทำได้อย่างถูกต้องและสูญเสียงบประมาณในการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

   เนื่องจากอาหารสัตว์ และส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก จึงต้องมีการป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อน หรือ สารตกค้างที่เป็นอันตราย ดังนั้นการนำเข้าอาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศ EU จึงให้ความสำคัญและออกกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยเหตุนี้ สมาคมอาหารสัตว์ของ EU หรือ FAMI-QS Asbl จึงนำมาตรฐาน และกฎระเบียบเหล่านี้มาควบรวมกัน (Integrated Management System) เป็น มาตรฐาน FAMI-QS (Feed Additives and PreMixtures Quality System ) ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิต

GMP Plus คืออะไร

เป็นการประยุกต์ใช้ระบบ GMP กับภาคปศุสัตว์ มาตรฐาน GPM Plus (GMP +) ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และ บริษัท จัดจำหน่าย การศึกษามาตรฐาน GMP Plus และการรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัยในการควบคุมและจำหน่ายอาหารให้กับสัตว์

จัดมัดรวมให้แบบพิเศษ คอร์ส อบรม 5 หลักสูตร 5 วัน

สำรองที่นั่งภายในปีนี้ เพียงหลักสูตรละ 70,000.- 

🎉*พิเศษสุด! ได้ใบรับรอง Certificate! ทุกที่นั่ง *

📍หัวข้อการเรียนรู้ : หลักสูตรละ 8 ชม.เต็ม เนื้อหาแน่น เข้มข้นทุกหัวข้อ!
✅Requirements อบรมข้อกำหนด
✅HACCP การวิเคราะห์อันตรายและควบคุมวิกฤต
✅Feed Fraud การป้องกันอาหารปลอม
✅Feed Defense การปกป้องอาหารสำหรับระบบความปลอดภัยอาหาร
✅Internal audit การตรวจประเมินภายใน

📍สิ่งที่ได้รับจากการอบรม :
📈ขยายช่องทางการตลาดมากขึ้น
📈เพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
📈สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
📈เพิ่มศักยภาพของบุคคลากร

รวมถึงถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในวงการที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาบนระบบ GMP+ และ FAMI-Qs กว่า 18 ปี