QSG B Transform

บรรยากาศที่ปรึกษาเช้าช่วย รับตรวจ มอก. 2438-2552 ที่นอนโพลีสไตรีน

1/3/2022 บรรยากาศที่ปรึกษาเช้าช่วย รับตรวจ มอก. 2438-2552 ที่นอนโพลีสไตรีน


รู้หรือไม่ การตรวจรับรองเพื่อขอรับใบอนุญาต มอก. ต้องตรวจสอบไปถึงกระบวนการผลิตและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในโรงงานด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคนั่นเองครับ