QSG B Transform

อบรมออนไลน์ BRCGS Food Safety

BRCGS ได้มีการออกมาตรฐาน BRCGS Food Issue 9  เมื่อธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการประกาศฉบับสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2022 นี้ และจะเริ่มบังคับตรวจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 เป็นต้นไป

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางของข้อกำหนดและประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในปัจจุบันของท่าน เพื่อทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบของท่านให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่

สำหรับบริษัทที่มีระบบ BRCGS Food Safety และมีฝ่ายดูแลระบบมาตรฐานอยู่แล้ว กำลังเตรียมตัวอัพเกรดระบบ เริ่มตั้งแต่อบรมข้อกำหนด และให้คำปรึกษาก่อนตรวจรับรอง

Promotion
1 – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

เงื่อนไขพิเศษ
* ถ้าขอใบเสนอราคาภายในเดือนสิงหาคม จะสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2565

Package 1 (เตรียมพร้อมก่อนตรวจ)
+ เคยผ่านการอบรม BRCGS FOOD SAFETY
+ ต้องการทราบเฉพาะข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดใหม่
+ ตรวจสอบเอกสาร ให้คำปรึกษาสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

Package 2 (เตรียมพร้อมก่อนตรวจ)
+ ไม่เคยผ่านการอบรม BRCGS FOOD SAFETY
+ ต้องการทบทวนข้อกำหนดทั้งหมด 100%
+ ต้องการทราบข้อกำหนด พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแบบละเอียดยิบ
+ ตรวจสอบเอกสาร ให้คำปรึกษาสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

Package 3 : สำหรับริษัทที่ต้องการจะอัพเกรดระบบ BRCGS Food Safety Issue 9 อยากให้ที่ปรึกษาเข้าไปช่วยแนะนำ แก้ไขเอกสารให้ตรงกับข้อกำหนด การันตีผ่าน 100%

 

Package 4 : สำหรับบริษัทที่ยังไม่มีระบบมาตรฐาน BRCGS Food Safety Issue 9 กำลังมีแผนขยายธุรกิจส่งออกอาหารไปยังยุโรป อยากจะจัดทำระบบ แต่ยังไม่มีทีมงานหรือผู้เชี่ยวชาญมากพอ เราพร้อมที่จะเข้าไปจัดทำ วางระบบให้ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบได้รับการรับรอง BRCGS การันตีผ่าน 100%

 

ขอรายละเอียดและใบเสนอราคา.