QSG B Transform

FSSC 22000 version 6 Update 2023

FSSC 22000 Version 6.0 สรุปการเปลี่ยนแปลงสำคัญ Major Change ว้าว ๆ ของมาตรฐาน

ความเป็นมาของ FSSC 22000

                FSSC 22000 เป็นมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย และความสะอาดของอาหารที่มีการพัฒนาขึ้น สำหรับการตรวจสอบ และรับรอง ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขององค์กร ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร

การได้รับการรับรอง สามารถ ยืนยันว่าระบบการจัดการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

มาตรฐานรับรอง FSSC 22000 อยู่บนพื้นฐานของ การรวมกันมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่

 •  ISO 22000:2018 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สำหรับองค์กรใด ๆ ในห่วงโซ่อาหาร
 • โปรแกรมข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน prerequisite programs (PRPs) ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ISO/TS 22002-1 สำหรับโรงงานอาหาร)
 •  FSSC 22000 ข้อกำหนดเพิ่มเติม Additional Requirements ที่กำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ FSSC

มาตรฐาน FSSC 22000 มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการผลิต และจัดจำหน่ายอาหาร โดยการรับรองว่าการผลิตอาหารได้รับการควบคุมโดยเขตการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยประเมินความเสี่ยง และเตรียมการสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันอาหารไม่ปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงตลอดระบบโภชนาการมาตรฐาน FSSC ได้รับการยอมรับ จาก Global Food Safety Initiative (GFSI)ซึ่งเป็นองค์กรที่คัดกรองสินค้าเข้าไปขาย ณ สหภาพยุโรป เช่นเดียวกับมาตรฐานอื่น ๆ เช่น BRCGS, IFS, SQFซึ่งเป็นการยืนยันการยอมรับ และยอมรับของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก

ต้อนรับสู่ FSSC 22000 Version 6.0 March 2023

วัตถุประสงค์ เฉพาะของมาตรฐาน คือ:

 • ให้การยอมรับสำหรับองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน โดยการสร้าง และรักษา ทะเบียนสาธารณะ Public Register ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ขององค์กรที่ผ่านการรับรองสามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้ที่ผ่านการรับรอง และสถานะการรับรองได้จาก Website FSSC ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดอย่างมาก
 • ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ที่ถูกต้อง การรับรู้ และ การยอมรับ โดยทั่วไปของระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร o ภายในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ให้ข้อมูล และ สนับสนุนการตรวจสอบ และรับรอง ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารภายในขอบเขตของมาตรฐาน
 •  สร้างผลกระทบด้วยการ กำหนดเป้าหมายสาธารณะ ที่เชื่อมโยงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ SDGsซึ่งมีการปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอาหาร และการบริโภคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 FSSC 22000 ได้มีการ Update อย่างเป็นทางการ เป็น  FSSC 22000 Version 6.0และสามารถโหลด ได้จาก Website  https://www.fssc.com/schemes/fssc-22000/

ซึ่งจะมีเวลาในการศึกษาข้อกำหนด และผลบังคับใช้ ที่สามารถตรวจได้รับการรับรองได้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ปัจจัยหลักที่เริ่มต้นการพัฒนาเวอร์ชันนี้คือ :

 1. รวมข้อกำหนด ของ ISO 22003-1:2022
 2. เสริมสร้างข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนองค์กรในการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 3. การเปลี่ยนแปลง และแก้ไข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวน ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
 4. ทำให้มี ความต้องการ ผลิตภัณฑ์อาหาร ราคาไม่แพง ปลอดภัย และมี คุณภาพดี เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการ นี้
 5.  FSSC 22000 สร้าง แพลตฟอร์มการรับประกันแบรนด์ ที่เชื่อถือได้ให้กับ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งสำคัญในภารกิจนี้ คือ ความพร้อม ของ การรับรอง FSSC 22000

สรุปเรื่อง ว้าว ๆ ของ FSSC 22000 Version 6.0

ว้าวที่ 1 FSSC 22000 – Quality หายไป : แต่อย่าเพิ่งดีใจครับ เพราะเรื่องนี้ FSSC มีการเปลี่ยนแปลงตัวตนของข้อกำหนดอย่างมาก

จากเดิม ที่ FSSC มุ่งเน้น เพียง ความปลอดภัยอาหารอย่างเดียวเท่านั้น

แต่ใน FSSC 22000 Version 6.0 มีการเพิ่ม ข้อกำหนดที่ 2.5.9 การควบคุมคุณภาพนั่นหมายความว่า ครั้งนี้ สิ่งที่ Auditor จะตรวจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งที่ผ่านมา Auditor ไม่ได้ทำการตรวจเรื่องนี้มาก่อน เพราะไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร ต่อการบริโภค เช่น สีของผลิตภัณฑ์ ตำหนิต่าง ๆ เช่น รูปทรงไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือ น้ำหนักของสินค้า ที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ขอการรับรองทุกคน ต้อง กลับไปทบทวนว่า สิ่งใดที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้า ต้องนำมาพิจารณาและเข้าสู่ระบบการควบคุมในการตรวจประเมิน FSSC 22000 Version 6.0 ในครั้งนี้ด้วยแต่หากว่า ผู้ขอการรับรอง รายใด ทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากจะมีระบบการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และความต้องการของลูกค้าอยู่แล้ว

ว้าวที่ 2 มีการอ้างอิงกับ หลักการณ์ความยั่งยืน Sustainable ต่อโลกใบนี้ อย่างชัดเจน

FSSC 22000 Version 6.0 มีการ ปรับ เป้าประสงค์ และ จุดประสงค์ ของมาตรฐาน  Aim and Objectivesเชื่อมโยงกับ หลักการ เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ UN Sustainable Development Goals ได้แก่

 • เป้าหมายเลข 2 ที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและลดความยากจนด้านอาหาร และ
 • เป้าหมายเลข 12 ที่เน้นการบริหารจัดการผลิต และการจัดการอาหารเสีย Food Loss อย่างมีเสถียรภาพ

ซึ่งมีการเพิ่ม ข้อกำหนดที่ 2.5.16 การจัดการอาหารเหลือทิ้ง และของเสียด้วยการใช้มาตรฐานการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารอย่าง FSSC 22000จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และลดการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้ FSSC 22000 ยังช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของสหประชาชาติ ที่ต้องสำเร็จได้ในปี 2030

ว้าวที่ 3 เปลี่ยนแปลง ประเภท ขอบเขตย่อย Category ของการตรวจรับรอง

 • ตัด ขอบเขต Category A1 การเลี้ยงสัตวบก เนื่องจาก ซ้อนกับกิจกรรมของการรับรองระบบ Global GAP
 • ตัด ขอบเขต Category A2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจาก ซ้อนกับกิจกรรมของการรับรองระบบ Global GAP
 • เพิ่ม ขอบเขต Category B3 การจัดการผลิตภัณฑ์พืชเบื้องต้น ไม่รับรองการปลูก เนื่องจาก ซ้อนกับการรับรองระบบ Global GAP
 • เพิ่ม ขอบเขต Category C0 การจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์เบื้องต้น เช่น การเชือด Animal – Primary conversion
 • นอกจากนี้ยังมีการระบุที่ชัดเจน ว่า Additional Requirements ข้อนี้ ต้อง ประยุกต์ใช้สำหรับ Category ใดบ้าง เพื่อง่าย และไม่สับสนต่อการประยุกต์ใช้เช่น ข้อกำหนด 2.5.1 c) สำหรับ Category C0, CI, CIII และ CIV

ว้าวที่ 4 มีการระบุรายละเอียดในแต่ละข้อกำหนดมากขึ้น

ปกติแล้วใน Version ก่อนหน้านี้ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของข้อกำหนด FSSC คือ การกำหนดรายละเอียดในแต่ละข้อแบบกว้าง ๆ ไม่ลงรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ ผู้ขอการรับรอง สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจองค์กร ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสมแต่ในครั้งนี้มีการปรับรายละเอียดของข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่า ต้องทำอะไร อย่างไร แบบชัดเจนมาก ๆ เช่น

 • เพิ่ม มาตรการ กรณีที่มี การกล่าวอ้าง เช่น สารก่อภูมิแพ้ คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการผลิต สถานะของวัตถุดิบ บน ฉลาก หรือ บรรจุภัณฑ์
 • เพิ่ม วิธีการจัดการสารก่อภูมิแพ้ ให้มีรายละเอียดที่ เฉพาะเจาะจงมากขึ้น : เรียกว่าระบุแบบละเอียดยิบกันเลยทีเดียว
 • เพิ่ม รายละเอียด วิธีการ ประเมินความเสี่ยง การปกป้องอาหาร Food Defense โดยต้อง ครอบคลุม ทั้ง กระบวนการ และผลิตภัณฑ์
 • เพิ่ม รายละเอียด วิธีการ ประเมินความเสี่ยง อาหารปลอม Food Fraud โดยต้อง ครอบคลุม ทั้ง กระบวนการ และผลิตภัณฑ์
 • เพิ่ม ขั้นตอน การควบคุม อาร์ตเวิร์ค และ กระบวนการพิมพ์ สำหรับ Category I

ว้าวที่ 5 ถ้าโรงงานมีผลิตภัณฑ์ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตการรับรอง จะไม่สามารถใช้ Logo FSSC 22000 ได้

ปกติแล้วใน Version ก่อนหน้านี้ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของข้อกำหนด FSSC คือ สามารถยกเว้นการขอรับรอง บางพื้นที่ บางผลิตภัณฑ์ทำให้ Auditor ไม่ต้องตรวจ พื้นที่ หรือ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้และสามารถใช้ Logo FSSC 22000 ได้ตามปกติ (เฉพาะจุดประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นแต่ครั้งนี้หากมีการยกเว้นลักษณะดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ Logo FSSC 22000 ในสถานที่ Website หรือ ที่เอกสารใด ๆ ได้อีกต่อไป

ว้าวที่ 6 เพิ่มข้อกำหนด 2.5.8 วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และคุณภาพอาหาร : Food Safety and Quality Culture : แบบจัดหนัก จัดเต็ม

การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาหาร เป็นข้อกำหนดของ GFSI ซึ่งเริ่มมีครังแรกใน Version 5เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพื่อให้ผู้ประกอบการและพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหาร

             การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาหารสามารถทำได้โดยการเริ่มต้นด้วยการอบรม และการสอนให้แก่พนักงานทุกคน โดยต้องกำหนดแผนวัฒนธรรมคุณภาพ มีเป้าหมาย และ ระยะเวลาการสื่อสาร Communication,การฝึกอบรม Training,ผลตอบรับ Feedback และการมีส่วนร่วม Engagement ของพนักงาน และการ วัดประสิทธิภาพ ของกิจกรรมที่กำหนดไว้

ว้าวที่ 7 เพิ่ม ข้อกำหนดที่ 2.5.17 การสื่อสารกับหน่วยรับรอง : เหตุการณ์อะไรบ้าง ที่ต้องแจ้งบริษัทผู้ตรวจประเมินทราบ ภายใน 3 วันเหตุการณ์ร้ายแรง ที่ส่ง ผลกระทบต่อ FSMS ความถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรือ ความสมบูรณ์ของใบรับรอง สถานการณ์ที่เป็น ภัยคุกคามต่อ ความปลอดภัยของอาหาร หรือ ความสมบูรณ์ของใบรับรองสถานการณ์ร้ายแรง ที่ความสมบูรณ์ของใบรับรองตกอยู่ในความเสี่ยง และ/หรือ อาจทำให้ FSSC เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ ซึ่งรวมถึง:

• เหตุการณ์ ด้านความปลอดภัยของอาหาร แบบสาธารณะ (เช่น การเรียกคืน การถอดถอน ภัยพิบัติ การระบาดของความปลอดภัยของอาหาร เป็นต้น) และนี่คือ สิ่งที่อ่านข้อกำหนด FSSC 22000 Version 6.0 แล้วทำให้ผม ว้าว ครับ แล้วเพื่อน ๆ ล่ะครับ เจออะไรที่ว้าว ๆ อีกสามารถส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้ หรือ หากมีคำถามสามารถส่งมาได้ที่ …………. สังคมแห่งการเรียนรู้เรื่อง Food Safety และ ระบบมาตรฐานต่าง ๆ ครับ

ขอให้ทุกคน ไม่ติด Covid และไม่ติด CAR ครับ