QSG B Transform

Consult ISCC Plus ระบบมาตรฐานที่สร้างความยั่งยื่นให้กับองค์กรไปสู่ระดับชั้นนำของโลก

 📣Consult ISCC Plus ระบบมาตรฐานที่สร้างความยั่งยื่นให้กับองค์กรไปสู่ระดับชั้นนำของโลก

.

#ราคาพิเศษ

✅สำหรับลูกค้า 20 บริษัทแรก ที่ต้องการขอการรับรอง ISCC Plus

.

#ความสำคัญของ ISCC Plus

● ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งปริมาณขยะและของเสียที่เพิ่มมากขึ้น

● คุณภาพ ISCC Plus คือระบบคุณภาพที่เข้ามาช่วยจัดการความยั่งยืนด้านขยะและของเสีย รวมถึงช่วยปรับปรุง สภาพการทำงานขององค์กรนั้นๆ ให้ส่งผลในเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงขยะและของเสีย ที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น 

.

#ทีมที่ปรึกษา

●พวกเราพร้อมเป็นที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISCC Plus เพื่อเตรียมความพร้อม และนำพาปฏิบัติให้สอดคล้อง ทั้งข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

●พร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม