QSG B Transform

การตรวจสอบ Supplier

⭕️การตรวจสอบ Supplier ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาให้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ เอกสารที่ได้รับมาถูกต้องใช่ไหม
.
❌ผิดพลาดเพียง 1% ก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายและเสียผลประโยชน์มากมาย
.
🚱สินค้าที่ส่งมาได้มาตรฐานตามที่ได้วางไว้หรือไม่?
.
💯ทำไมถึงต้องใช้ผู้ตรวจสอบภายนอก? เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างจะเป็นจริง 100% ตรวจสอบทุกจุด ไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ให้ผู้จ้างเต็มที่
.
🆘ปัญหาต่างๆที่ไม่ว่าจะเกิดจากภายในหรือภายนอกองค์กร มีการรายงานข้อมูลที่ไม่ตรงความจริง ซุกซ่อนปัญหาโดยที่ไม่ปรับปรุงแก้ไขตามนโยบายของบริษัท ที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตจนแก้ไขไม่ทัน
.
‼️ปัญหาที่เกิดขึ้น
1. การส่งมอบไม่ตรงเวลา
2. ปัญหาทีเกิดจากการผลิตของSupplier ที่ถูกร้องเรียนทั้งภายในและที่ลูกค้า
3. Supplie ผลิตสินค้าได้มาตรฐานจริงหรือไม่
4. สินค้าไม่ได้มาตรฐานจนส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท
5. มีสิ่งแปลกปลอมปนเข้ามา
บริการนี้เหมาะกับ
– บริษัทที่มีการสั่งสินค้าหรือวัตถุดิบจากที่ต่างๆ
– ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีหลายสาขา
https://qsgb.net/
☎ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Phone : 02-297-0090
Mobile : 062-629-7498 คุณกวาง
086-322-8834 คุณรินเบียร์
Email : qsgbtransform@gmail.com
Line ID : @qsgbconsult
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด