QSG B Transform

Consult ESG (Environment, Social, และ Governance)


📣Consult ESG (Environment, Social, และ Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่จับตามองของเหล่านักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสเติบโตสู่ระดับชั้นนำของกลุ่มธุรกิจ.#ราคาพิเศษ✅สำหรับลูกค้า 20 บริษัทแรก ที่ต้องการกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดในทุกวิกฤติ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี.#ความสำคัญของ ESG ทำไมถึงมีความสำคัญในปัจจุบัน● การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนบุคคล (Individual Investor) และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ทั่วโลกให้ความสนใจท่ามกลางวิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ การจัดการด้านสังคม และการจัดการด้านธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน● เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล● เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม Social เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ ลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)● เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ แนวคิดนี้ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน.#ทีมที่ปรึกษา●พวกเราพร้อมเป็นที่ปรึกษา ESG เพื่อเตรียมความพร้อม และนำพาปฏิบัติให้สอดคล้อง ทั้งข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง●พร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ Environment, Social, และ Governance.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด————————————————————————–📣 Aducate : เพจการส่งมอบความรู้ในการจัดการระบบมาตรฐานขององค์กร นอกห้องเรียนแบบฟรี ๆ แบบครอบคลุม :✅ ความปลอดภัยด้านอาหาร และภาชนะบรรจุ : HALAL, GHPs HACCP ISO22000 ISO15378 FSSC22000 BRCGS Food safety, Packaging, Agents and Brokers✅ ระบบการบริหารธุรกิจ : ISO9001✅ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO14001✅ ระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน : ISO45001✅ ระบบการผลิตเครื่องมือแพทย์ : ISO13485✅ ระบบการรักษาความลับของข้อมูล : ISO27001✅ ระบบการจัดการพลังงาน : ISO50001✅ ระบบการผลิตอาหารสัตว์ และส่วนผสมอาหารสัตว์ GMP+, FAMIQs, ระบบมาตรฐานแรงงาน : SEDEX, BSCI, SA8000✅ หลักการณ์ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน : Sustainable Development Goals (SDGs 17 Goals)👉 อีกทั้งการ Update กฎหมายใหม่ ๆ วิธีการรับการตรวจประเมินจาก Auditor เอกสารต่าง ๆ ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ในการทำระบบ และการดำเนินธุรกิจ ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง🔴 ทั้งนี้ Aducate มีเจตนารมณ์เพื่อให้…ผู้ประกอบการไทย ได้เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก ให้สามารถบรรลุ ครัวไทยสู่ครัวโลก อย่างสำเร็จ🔴 ซึ่งทางทีมงานได้กลั่นกรองความรู้จากประสบการณ์ที่ทำงานด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 18 ปี เพื่อเป็น Content ในรูปแบบ ข้อความ บทความ Infographic และคลิป VDO ที่เข้าใจง่าย 👏👏👏📅 LIVE Every Week : On Thursday evening at 19.30***********************************************🆘 หากต้องการ✅ ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ✅ วิทยากรอบรมมืออาชีพ✅ หรือมีข้อสงสัยสามารถ Inbox สอบถามเข้ามาได้ บริษัทและทีมงานพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีครับ 🤙🛄 Contact usFacebook : aducatethaiLine Official Account : @aducatethai☎️ : 098-828-0583📺 : aducate👩‍💻 : https://www.aducatethai.com/📧 : aducate.2020@gmail.comระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่

สนใจทำระบบหรืออบรมหลักสูตร คลิ๊กที่นี่!!