QSG B Transform

การรับรอง Feed Additive and Pre-Mixture Quality System (FAMI-Qs)

Previous
Next

การรับรอง Feed Additive and Pre-Mixture Quality System (FAMI-QS)
FAMI-QSหมายถึงมาตรฐานการันตีความปลอดภัยของอาหารสัตว์รวมทั้งประสิทธิภาพของสินค้าที่ผลิตโดยผ่านขั้นตอนการตามที่ได้กำหนดโดย FAMI-QS รวมทั้งที่กำหนดไว้ใน ระเบียบปฏิบัติอาหารสัตว์ที่ยุโรปเลข 183/2005

มาตรฐานนี้ได้มาจาก Feed Additive รวมทั้งระบบประสิทธิภาพ preMIxture ซึ่งเป็นตัวย่อของ FAMI-QS นั่นเอง

เป้าหมายหลักของ FAMI-QSหมายถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้สร้าง รวมทั้งผู้ค้าที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งช่วยทำให้พัฒนากระบวนการเพื่อ ลดความเสี่ยงด้านสุขลักษณะที่เชื่อมโยงกับสารเติมแต่งรวมทั้งสารผสมล่วงหน้าในห่วงโซ่อาหาร และก็ เพิ่มประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ที่ใช้ในสถานที่ดำเนินงาน

มีการทำระบบมาตรฐาน ครั้งแรกในปี 2002

มาตรฐาน FAMI-QS ครอบคลุมประเทศในสหภาพยุโรปจำนวนมาก ประเทศนอร์เวย์ และก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ว่ามีให้บริการในระดับสากลรวมทั้งเดี๋ยวนี้มีการ ใช้งานในกว่า 47 ประเทศ

FAMI-QS จะมีองค์ประกอบทั่วๆไปเหมือนกับมาตรฐานระบบการจัดการ ISO อื่นๆเป็นต้นว่า

ระบบการจัดการประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยของอาหาร FAMI-QS เป็นไปตามองค์ประกอบทั่วๆไปเหมือนกันกับมาตรฐานระบบการจัดการ ISO อื่นๆและก็สามารถรวมกับระบบการจัดการอื่นๆได้โดยง่ายดังเช่นว่าระบบการจัดการประสิทธิภาพ ISO 9001 รวมทั้ง ISO 22000 หรือ FSSC 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านของกิน

ประโยชน์ซึ่งมาจากการยืนยัน FAMI-QS
การลดความเสี่ยงด้านสุขลักษณะอาหารสัตว์
เพิ่ม
ประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์สูงสุดของกฎเกณฑ์นี้เป็น เพื่อยืนยันความปลอดภัยของอาหารโดยลดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและก็ลดการเสี่ยงที่ส่วนประกอบที่เป็นโทษจะเข้าสู่ห่วงโซ่ของกิน อาหารสัตว์นับว่าไม่ปลอดภัยสำหรับเพื่อการใช้งานตามจุดหมายถ้าหากมีลัษณะทิศทางที่จะส่งผลให้เกิดการเสี่ยงต่อร่างกายของผู้คนหรือสัตว์หรือถ้าของกินที่ได้จากสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผู้คน

การยืนยันมาตรฐาน Feed Additive ช่วยทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์มีความน่าไว้วางใจ
ข้อกำหนด
ของ FAMI-QS
ให้กฎเกณฑ์สำหรับเพื่อการดำเนินงานตามมารการที่จำเป็นจะต้อง เพื่อรับประกันความปลอดภัยของกิน รวมทั้งประสิทธิภาพของสินค้าที่ผลิตโดยวิธีการตามที่มีการกำหนดโดย FAMI-QS โดยครอบคลุมกฎระเบียบเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับในการผลิต
โปรแกรม HACCP รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขโดยตลอด
การออกแบบการจัดการ
การกระทำงาน
การเสี่ยง
โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมทั้งประสิทธิภาพของอาหารสัตว์
ด้วยการอ้างอิงมาตรฐานกับ
เนื้อความพวกนี้ FAMI-QS เป็นการการันตีที่บริบูรณ์ซึ่งครอบคลุมด้าน Feed safety, Legality & Quality เกี่ยวข้องถึงระบบการจัดการการสอบกลับได้ รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ

จุดเด่นของการยืนยัน FAMI-QS
1. ลดการเสี่ยงอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสร้าง

2. ยกฐานะประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

3. ลดข้อร้องทุกข์

4. ปรับปรุงความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน

5. ลดการขัดขวางเชิงพาณิชย์โดยยิ่งไปกว่านั้นในกรุ๊ปประเทศในทวีปยุโรป

6. สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้ารวมทั้งคนที่มีความเกี่ยวข้อง ในเรื่องความปลอดภัย

การกระทำตาม FAMI-QS

การกระทำตาม FAMI-QS มิได้เป็นการนอกจากผู้ประกอบธุรกิจจากการกระทำตาม หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนด รวมทั้ง:

a) ในประเทศที่ผู้ประกอบกิจการตั้งอยู่

b) ในประเทศที่วางสินค้าขั้นท้ายสุดซึ่งมาจากกรรมวิธีที่ได้รับการยืนยัน FAMI-QS

ใน ในกรณีที่ไม่มีกฎระเบียบ ด้านอาหารสัตว์ที่บังคับใช้ในประเทศที่ผลิต และก็ หรือที่หมาย
ผู้ประกอบธุรกิจควรจะ
 ทำตามหนทางด้านกฎข้อปฏิบัติของยุโรป
กฎเกณฑ์
ของ FAMI-QS เป็นเอกสารสาธารณะ รวมทั้งพนักงานสามารถติดตามรายละเอียดได้อย่างอิสระ
การ
ร่วมในระบบพิจารณา FAMI-QS นั้นเป็นไปด้วยความเต็มใจ

มาตรฐาน FAMI-QS เป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกตัวอย่างเช่น ISO 90001
ขอบเขตของ FAMI-QS
ขอบเขตของ FAMI-QS เป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์จำพวกพิเศษ (Specialty) ถูกกำหนดให้เป็นส่วนประกอบที่เพิ่มเข้ามาโดยมิได้ใช้เป็นของกินเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (Feed Material อาทิเช่น ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการไหม ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของอาหารสัตว์ หรือ สินค้าสัตว์ รวมทั้งสมรรถนะของสัตว์ (Codex Alimentarius and ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข)

การงดเว้นขอบเขต
การให้อาหารแบบครบวงจร
 ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของการให้อาหารซึ่งโดยเหตุผลของส่วนประกอบนั้นพอเพียงสำหรับในการแบ่งส่วนรายวัน (มาตรา 2 (c) ของ Council Directive 1999/29 / EC วันที่ 22 เดือนเมษายน 1999 รวมทั้ง สินค้าที่ไม่ประสงค์ใน โภชนาการสัตว์ไม่อยู่ในขอบเขตข้อจำกัด
สาร
อะไรก็ตามหรือการรวมกันของ สารที่ใช้เพื่อสำหรับในการรักษา หรือ คุ้มครองป้องกันโรคในสัตว์ซึ่งบางทีอาจได้รับการจัดการกับสัตว์เพื่อทำวิเคราะห์ทางด้านการแพทย์หรือการขอคืนปรับแต่ง หรือปรับแต่งการทางานทางสรีรวิทยาในสัตว์ (ตัวอย่างเช่น สินค้ายาสัตวแพทย์ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ของ Council Directive 2001/82 / EC เกี่ยวกับรหัสชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้ายาสัตวแพทย์ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อจำกัด
เว้นเสียแต่ coccidiostats และก็ histomonostats เป็นต้นว่า สารเติมแต่งอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรป

กฎระเบียบหลักของ FAMI-QS
บริบทหน่วยงาน
ความเป็นผู้นำ

การวางเป้าหมาย

การช่วยส่งเสริม

การ
ปฏิบัติการ
การประมาณความสามารถ

การปรับแต่ง

ยิ่งไปกว่านี้
ยังมีกฎเกณฑ์เพิ่มอื่นๆอีก ยกตัวอย่างเช่น FEED FRAUD PREVENTION AND DEFENSE MODULE, RECOGNIZED STANDARDS แล้วก็ PROCESS DOCUMENTS ที่ทำขึ้นเฉพาะการเสี่ยงที่ชี้เฉพาะของวิธีการ

กิจกรรมโครงข่ายอาหารสัตว์ที่ครอบคลุมโดย FAMI-QS

การสร้าง ขั้นตอนแล้วก็กรรมวิธีการที่ใช้สำหรับเพื่อการแปลงข้อมูลป้อนเข้าที่เข้าทางแตะต้องได้ (วัตถุดิบ ,ผลิตภัณฑ์ ครึ่งหนึ่งสำเร็จรูปและก็ข้อมูลป้อนเข้าที่เข้าทางแตะต้องมิได้ (แบบ,ข้อมูลเป็นผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรถูกใช้ในแนวทางการนี้เพื่อสร้างคำตอบที่สมควรสำหรับเพื่อการใช้งานหรือมีค่าการแลกเปลี่ยน
กิจการค้า
 ความประพฤติปฏิบัติของการซื้อการจัดการการจัดเก็บการขนส่ง,แนวทางการขายผลิตภัณฑ์ แล้วก็บริการ