QSG B Transform

อบรมออนไลน์ ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 420(GMP 420) ราคาพิเศษ

GMP420 อบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรอง

อบรมออนไลน์คอร์สใหม่ ของ QSG B Transform พร้อมให้บริการแล้วในราคาพิเศษ ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่ม, นม, อาหารกระป๋อง และโรงงานอาหารอื่นๆ พร้อมใบรับรองการฝึกอบรมจากออร์ดิเตอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี

ค่าลงทะเบียนการอบรมเพียง 2,000 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 3,000 บาท

พิเศษ สำหรับ 2 ท่านเพียง 3,000 บาท และ 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 1,200 บาท