QSG B Transform

ISO 14001 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับองค์กร

ISO 14001 คืออะไร

ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสภาพแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยินยอมรับเยอะที่สุดจากหน่วยงานหน่วยงานทั้งโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อหน่วยงานมีความเข้าใจถึงจุดสำคัญของการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพร้อมกันกับการพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นสำหรับในการปกป้องมลภาวะรวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลพวงต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งลดเงินลงทุนการสร้างในธุรกิจ

 

วิธีการสำคัญของ ISO 14001

1. การกำหนดแนวนโยบายสภาพแวดล้อมประธานสูงสุดของหน่วยงานต้องกำหนดหลักการสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแถวทางการปฏิบัติการด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยควรต้องวางนโยบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับภาวะ ขนาดแล้วก็จำพวกธุรกิจของหน่วยงาน ซึ่งแผนการสภาพแวดล้อมจำเป็นต้องแสดงความตั้งใจจริงต่อการคุ้มครองมลภาวะหรือลดผลพวงต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ
2. การวางเป้าหมายกำหนดแผนการจัดการให้สอดคล้องกับหลักการสภาพแวดล้อมที่หน่วยงานตั้ง โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติการกำหนดลักษณะปัญหาสภาพแวดล้อม กำหนดระเบียบดำเนินงานไตร่ตรองหลักเกณฑ์ในข้อบังคับและก็กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวโยง ระบุจุดมุ่งหมายแล้วก็จุดหมายด้านสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนการ รวมถึงความเป็นจริงเป็นจังที่จะคุ้มครองป้องกันรวมทั้งลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการกำหนดลักษณะปัญหาสภาพแวดล้อม แล้วก็ทำแผนงานสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุผลแล้วก็วัตถุประสงค์ โดยแสดงช่วงเวลาของแผนฯ ผู้จะรับผิดชอบและก็ดรรชนีวัดความสามารถอย่างเห็นได้ชัด
3. การนำไปปฏิบัติและก็การดำเนินการระบุส่วนประกอบ แล้วก็บุคคลที่มีบทบาทรับผิดชอบสำหรับเพื่อการจัดแจงสภาพแวดล้อมให้แน่ชัด ดังเช่น ผู้จะรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย ผู้จะรับผิดชอบคราวฉุกเฉิน ตลอดจนผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสภาพแวดล้อม อื่นๆอีกมากมาย เพื่อจะให้แผนงานสภาพแวดล้อมสามารถทำงานไปได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งประเมินความจำเป็นการฝึกอบรม กลยุทธ์ฝึกหัด การวัดผล การฝึกอบรม อื่นๆอีกมากมาย เพื่อสร้างวิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อควบคุมการกระทำงานให้เป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด
4. การสำรวจแล้วก็การกระทำการปรับแต่งหน่วยงานติดตามรวมทั้งประเมินผลการดำเนินการ โดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางเอาไว้ อธิบายสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามแผน และก็กระทำการตรวจประเมินการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นระยะ เพื่อรับรองความถูกต้องแน่ใจบริบูรณ์ของระบบการจัดการสภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้
5. การทบทวนและก็การแก้ไขอย่างสม่ำเสมอประธานหน่วยงานทำทวนระบบการจัดการสภาพแวดล้อมตามช่วงเวลาที่สมควร เพื่อมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่ได้รับมาจาก ISO 14001

– ช่วยสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
– ช่วยลดเงินลงทุนการสร้าง ทุ่นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดแจงของเสีย
– ก่อกำเนิดการจัดการงานด้านสภาพแวดล้อมอย่างมีระบบ
– สร้างจังหวะแล้วก็เพิ่มสมรรถนะ สำหรับการแข่งทางด้านการค้า
-มีการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบอย่างคุ้ม
-หน่วยงานได้รับความเชื่อถือมันแล้วก็ความเชื่อใจในประสิทธิภาพ
– ทำตามข้อบังคับระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆด้านสภาพแวดล้อม

 

การรับรองระบบจัดแจงสภาพแวดล้อม มาตรฐาน ISO 140001

สำหรับเพื่อการปฏิบัติงานขอรับการยืนยันระบบการจัดการสภาพแวดล้อม ทางหน่วยงานต้องทำระบบตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 140001 จะมีขั้นตอนสำคัญๆดังต่อไปนี้

– มาตรฐานระบบการจัดการด้านสภาพแวดล้อม การพิจารณาประเมินการจัดการสภาพแวดล้อม ฉลากกับสินค้าเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวัดความรู้ความเข้าใจสำหรับในการจัดแจงสภาพแวดล้อม การวัดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในวงจรชีวิตของสินค้า และก็มาตรฐานอื่นภายใต้ TC 207
– สัมมนาฝ่ายบริหาร เพื่อขอการสนับสนุน สำหรับในการทำระบบการจัดการสภาพแวดล้อม
– ตั้งคณะกรรมการชี้แนะ เพื่อทำระบบและก็ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่ระบุ
– วางนโยบายด้านสภาพแวดล้อม วางแผนจัดแจงระบบ ทำกรรมวิธีการปฏิบัติ และก็ข้อเสนอแนะที่จำเป็นจะต้อง
– ลงมือประพฤติตามระบบการจัดการสภาพแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้
– ตรวจติดตามระบบการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อทำวิเคราะห์ว่าระบบเป็นไปตามแผนและก็กฎเกณฑ์ของมาตรฐาน รวมทั้งได้มีการเอาไปใช้ปฏิบัติแล้วก็ทรงไว้อย่างเหมาะควร
– ปรับแต่งข้อผิดพลาดที่เจอจากการตรวจติดตามด้านใน และก็แก้ไขระบบการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
– ติดต่อหน่วยงานที่ให้การยืนยันแล้วก็ยื่นคำขอ

มาตรฐานสากลฉบับ ISO 14001:2015
เมื่อก.ย. 2015 ได้มีการประกาศใช้ ISO 14001:2015 ฉบับมาตรฐานสากล (IS) ซึ่งมีการเปลี่ยนสำคัญ ประการเป็น

– การจัดการสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในอุบายของหน่วยงานเพิ่มหน้าที่ในแนวทางการคิดแผนยุทธวิธี โดยพอใจสำหรับการดำเนินงาน เพื่อลดการเสี่ยงหรือใช้ช่องทางให้มีคุณประโยชน์
– ความเป็นหัวหน้าประธานสูงสุดจำเป็นต้องบอกให้เห็นถึงความเป็นหัวหน้า และก็ความตั้งใจที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสภาพแวดล้อม
– การคุ้มครองป้องกันสภาพแวดล้อมมีความขมักเขม้นสำหรับเพื่อการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปกป้องคุ้มครองมลภาวะ แล้วก็ความขมักเขม้นเฉ- พาะอื่นๆเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อม อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบรรเทาผลพวงจากความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศรวมทั้งปรับพฤติกรรม การป้องกันความมากมายหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งระบบนิเวศ
– ความสามารถด้านสภาพแวดล้อมเพิ่มความประจักษ์แจ้งในความสามารถด้านสภาพแวดล้อม โดยการเน้นในแนวทาง
– แนวความคิดวัฏจักรชีวิตเพิ่มการควบคุมทั้งยังทางตรงกับทางอ้อมต่อผลพวงต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวตลอดวัฏจักรชีวิต
– การติดต่อสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นมีแผนการสำหรับการติดต่อด้านในและก็ข้างนอก รวมทั้ง stake holders สร้างกลไกเพื่อมีข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
– เอกสารแปลงการใช้คำว่า documents กับ records เป็น documented information รวมทั้งตระหนักถึงความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ cloud


ISO 14001:2015 
ฉบับมาตรฐานสากล (IS) จะช่วยยกฐานะระบบการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งเน้นย้ำหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่จะจำต้องให้ความใส่ใจกับความอยาก ความคาดหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วก็ผู้ที่มีการเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีข้อจำกัดว่าจำเป็นต้องใช้กับหน่วยงานขนาดใหญ่ที่การลงทุนสูงและก็มีพนักงานมากมายแค่นั้น แต่ว่าระบบการจัดการสภาพแวดล้อม ISO 14001:2015 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงานทุกจำพวก ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการสร้างหรือภาคบริการทั้งยังเมืองกับเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นวิสาหกิจขนาดกึ่งกลางแล้วก็ขนาดเล็ก (SMEs)