QSG B Transform

บริการที่ปรึกษาระบบ SEDEX 

เพื่อสร้างองค์กรที่มีจริยธรรม และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

SEDEX คืออะไร?

Supplier Ethical Data Exchange หรือ SEDEX คือ องค์กรไม่แสวงหากำไรและระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ที่รวมกลุ่มสมาชิกทางธุรกิจทั่วโลก ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันคือ พัฒนาจริยธรรมของบริษัท หรือกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยบริษัทฯ ที่จะเข้ากลุ่มนี้ได้ จะต้องปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างมีจริยธรรมทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะในบริษัทฯ ของตนเองเท่านั้น ต้องรวมไปถึงผู้ที่จัดจำหน่ายสินค้าให้ ก็ต้องมีจริยธรรมต่อแรงงานด้วยเช่นกัน เรียนได้ว่า จะต้องปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทั้งซัพพลาย เชน (Supply Chain)  หรือโดยสรุปคือ กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วม SEDEX เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น จะไม่ทำธุรกิจ ไม่ซื้อของจากบริษัท ที่ไม่มีจริยธรรมในเรื่องของแรงงาน

SEDEX Members Ethical Trade Audit หรือ SMETA เป็นระเบียบที่ใช้ในการตรวจประเมินจริยธรรมของ SEDEX ซึ่งเป็นระเบียบที่รวบรวมแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบจริยธรรมขององค์กร เปรียบเสมือนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงจริยธรรมของซัพพลายเออร์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุก ๆ อุตสาหกรรมสามารถรับมือกับปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท โดยแบ่งปันข้อมูลการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์

ซึ่งผลการตรวจสอบ SMETA สามารถส่งต่อให้กับลูกค้าหลายรายได้ ทำให้องค์กรท่านไม่ต้องรับการตรวจหลายครั้งจากลูกค้าหลายราย

การจัดทำมาตรฐานให้บริษัทหรือองค์กร ได้เข้าร่วม SEDEX จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งบริษัทคู่ค้า ลูกค้า และ ตลอดจนพนักงานบริษัท ว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีจริยธรรม

 

ที่ปรึกษาระบบ Sedex เข้าไปทำอะไรให้บริษัทของคุณบ้าง?

– แน่นอนว่าเรามีการเข้าประเมินบริษัทของลูกค้าในส่วนต่าง ๆ เพื่อประเมินคุณภาพของบริษัทของท่านเพื่อให้ทราบได้ถึงความต้องการในการทำระบบในส่วนที่ขาดหายไป

– ที่ปรึกษาระบบ Sedex ของเราสามารถอบรมในหลักสูตรข้อกำหนดและการจัดทำระบบภายใน ระบบ Sedex

– ที่ปรึกษาระบบ Sedex ของเราสามารถ อบรบวิธีใช้, ข้อปฎิบัติ และการจัดทำเอกสารในระบบ Sedex

– ที่ปรึกษาของเราดูแลการตรวจติดตามภายใน และการ Pre-Audit ในระบบ Sedex

– ที่ปรึกษาของเราดูแลระหว่างการตรวจ และดูแลบริษัทของท่านจนกว่าบริษัทของท่าน ผ่านการรับรอง

ใบรับรอง Sedex มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจต่างๆ

สำหรับธุรกิจที่ต้องการความมั่นใจว่าบริษัท ในห่วงโซ่อุปทานมีความเป็นธรรมระบบ Sedex คือคำตอบ

เพื่อให้ความมั่นใจเพิ่มได้ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราได้ปฎิบัติต่ทกฎระเบียบทางกฏหมายที่แตกต่างกันและมาตรฐานของแต่ละเจ้าที่แจกจ่างการ ได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและกระบวนการทางธุรกิจขึ้นอยู่กับความรู้และการจัดการการเก็บข้อมูลแะระบบการแบ่งปัน 

Sedex ทำงานควบคู่ไปกับความแตกต่างในสภาวะแวดล้อมการทำงานทั่วโลกและมีนโยบายที่สร้างนการแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรม

การปฎิบัติตามข้อกำหนดของ Sedex อย่างสมบูรณ์ช่วยลดความเสียงด้านภาพลักษณ์ของบริษัท และติดตามและสนับสนุนกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทุกบริษัทที่ได้รับการวิเคราะห์ Sedex จะถูกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อให้สมาชิกท่านอื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

 

มุมมองจากที่ปรึกษาระบบ Sedex

    มุมมองของที่ปรึกษาระบบ Sedex เนื่องจากระบบมาตรฐานระบบนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมอันดีในการดำเนินการทางธุรกิจ ระบบ Sedex ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง ซึงระบบ Sedex ให้ความสำคัญกับสมาชิกของระบบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

   นั่นหมายความว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทที่มีระบบ Sedex ยกตัวอย่างเช่น Supplier ของระบบ จำเป็นต้องมีระบบ Sedex ด้วยเช่นกันเพราะ Sedex มองว่าการที่บริษัทจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นหมายถึงทั้งระบบจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน

  QSG B Transform เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาระบบ Sedex มากว่า 18 ปีมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับการดำเนินงานอย่างมืออาจชีพจากที่ปรึกษาระบบ Sedex ของเราโดยเราสามารถดูแลท่านได้ตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงาน, การวางระบบโดยคำนึงถึงความเหมาะสม, การจัดการเอกสารสำคัญ, และการ Pre-Audit เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะผ่านการรับรองระบบมาตรฐานอย่างแน่นอน ทางทีมงานที่ปรึกษาระบบ Sedex ของเราจะอยู่ทำงานเคียงข้างท่านตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบได้รับระบบมาตรฐาน

 

ลูกค้าที่เชื่อใจ

สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com